Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy w Strzelnie

Wielki Jarmark Bożonarodzeniowy w Strzelnie

Organizator:

Dom Kultury w Strzelnie

Gimnazjalna 26, 88-320 Strzelno

tel. 52 318 92 18

e-mail: kultura@dkstrzelno.pl