Kościół farny Św. Jakuba Większego apostoła w Mogilnie

Późnogotycki kościół farny św. Jakuba Większego Apostoła w Mogilnie został zbudowany z cegły w ok. 1511 roku na skarpie prowadzącej do jeziora, pomiędzy klasztorem a rynkiem. Zbudowano go na miejscu starszej, XII-wiecznej świątyni ufundowanej przez rycerza Zbyluta z rodu Pałuków (pierwsze wzmianki o drewnianym kościele pochodzą z 1145 roku). Uroczystość konsekracji odbyła się dopiero 24 maja 1592 roku.

Jest to orientowana świątynia z prezbiterium jednoprzęsłowym, trójbocznie zamkniętym. Nawa główna jest trochę wyższa, trójprzęsłowa, z kruchtami. 

Wewnątrz stropy płaskie z fasetą i ząbkowanym gzymsem, natomiast w zakrystii sklepienie kolebkowe. Pod kościołem znajduje się krypta zamurowana w XIX w.

Z wyposażenia świątyni warto zwrócić uwagę na piękny krucyfiks z 1511 roku w centralnej części głównego ołtarza, dwa ołtarze boczne z XVIII w. (Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej Anielskiej), późnogotycką kropielnicę w kształcie kielicha (XVI w.), drzwi żelazne ze skośną kratownicą i rozetą wykonane w Poznaniu w 1638 roku oraz szachulcową dzwonnicę z XVIII w. przy kościele ze starym dzwonem odlanym w 1580 roku. Patron parafii – św. Jakub Apostoł, w wyobrażeniu pielgrzyma znajduje się w zwieńczeniu głównego ołtarza, jest to namalowany na płótnie olejny obraz w złoconej ramie. Natomiast na zewnętrznym murze prezbiterium znajduje się jego popiersie z pątniczymi atrybutami: laską i glinianą manierką. W zachodniej kruchcie znajdują się dwie okolicznościowe tablice: pierwsza poświęcona ks. prałatowi Piotrowi Wawrzyniakowi, który był proboszczem parafii farnej w latach 1898–1910 roku, oraz druga ku czci prymasa Polski – ks. Kard. Józefa Glempa, który w tej świątyni odprawił swoją mszę prymicyjną. Na zewnątrz, od zachodu znajduje się kamienna grota Matki Boskiej z Lourdes, której fundatorką była w 1935 roku Zofia Chojnacka, wdowa po dyrektorze Kasy Chorych w Mogilnie. Na kilku cegłach zewnętrznej ściany świątyni znajduje się najstarszy wypalony ryt herbu Mogilna, z datą „1511” ukończenia budowy kościoła. Warto również zwrócić uwagę na potężną lipę drobnolistną, pomnik przyrody, w bliskości drewnianej, zabytkowej dzwonnicy.