Nadgoplański Park Tysiąclecia

Wszyscy potrzebujemy przestrzeni, soczystej zieleni, śpiewu ptaków, widoku kluczy gęsi, żurawi, zapachu przyrody, aby odreagować, wyciszyć się, podładować wewnętrzne akumulatory i znów rzucić się w wir życia. Takim miejscem na Szlaku Mogileńskim jest Półwysep Potrzymiech w obrębie Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. Dlatego też warto uzbroić się w lornetkę, aparat fotograficzny i przyjechać tutaj, aby uprzytomnić sobie, że nasza ojczysta przyroda jest piękna, że tutaj w Powiecie Mogileńskim można zobaczyć wiele ciekawych gatunków roślin i zwierząt. Po raz kolejny można się zdziwić znajdując zastosowanie staropolskim powiedzeniem „cudze chwalicie swego nie znacie”. Wzdłuż półwyspu, brzegiem jeziora Gopło przebiega najczęściej odwiedzana ścieżka edukacyjna Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.

Wąski pas między wodą, a drogą stanowią łąki i pastwiska stanowiące doskonałe żerowiska. Zobaczyć tu można gęsi z młodymi oraz inne ptaki wodne i brodzące. Wśród pól rośnie samotnie pomnikowy okaz ponad 200-letniego wiązu szypułkowego o imponującej objętości pnia. Po drodze znajdziemy miejsca, gdzie można spocząć na ławce posilić się lub poobserwować przyrodę. Zobaczymy niewielkie wysepki na Gople porośnięte w całości trzciną pospolitą, pałką wąskolistną, wierzbą szarą i wierzbą białą. Wysepki są miejscami lęgowymi dla łysek, kaczek, gęgaw. Obserwacje ułatwią nam wieże widokowe znajdujące się nad samym brzegiem jeziora oraz na terenie strażnicy parku „Rysiówka”, która sprawuje funkcję edukacyjną dla licznych grup młodzieży, studentów, naukowców. Z wież widokowych usytuowanych w obrębie ośrodka można obserwować wschodnią część Gopła jak i rezerwatową zachodnią zatokę. Na jej terenie można rozpalać ognisko. Znajdują się tam wiaty trzcinowe pod którymi można spożywać posiłki lub prowadzić zajęcia edukacyjne. Teren wokół bazy terenowej stanowią trzciny, oczerety, nieużytki, torfianki oraz łąki. Jest to miejsce siedliskowe wielu gatunków ptaków drapieżnych, brodzących i wodnych. Lęgowym mieszkańcem półwyspu jest orzeł bielik. Licznie występują tu dziki, sarny, jelenie, lisy, bobry, kuny i inne. Od czasu do czasu można zaobserwować łosia. Występuje tu 8 gatunków płazów i zaskrońce.