Gmina Strzelno

 

Bazylika Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach 


Wzgórze Św. Wojciecha – pomnik historii Strzelno zespół dawnego klasztoru Norbertanek


Park miejski im. Tadeusza Kościuszki i Wieża ciśnień w Strzelnie 


Lasy Miradzkie 


Zabytkowy wiatrak ,,Koźlak” w Ostrowie

Całkowity obszar gminy wynosi 185,28 km2 (18 528 ha), z czego 4,46 km2 (446 ha) zajmuje teren miasta. Gminę zamieszkuje łącznie 11710 mieszkańców. Pod względem administracyjnym gminę tworzy miasto Strzelno oraz 37 miejscowości zgrupowanych w 23 sołectwa.

Gmina położona na pograniczu Kujaw i Wielkopolski zapewnia szerokie spektrum atrakcji turystycznych: skarby architektury i sztuki romańskiej, piękno naturalnych walorów przyrodniczych – lasy jeziora oraz cuda kultury z interesującą średniowieczną historią i niepowtarzalną kujawską atmosferą. Rozsiane po regionie obiekty architektoniczne (kościoły, kamienice, pałace i dwory, założenia dworsko-parkowe, muzea) tworzą krajobraz obok, którego nie możemy przejść obojętnie.

Pomnik Historii Polski i pozostawione tutaj arcydzieła sztuki są bliskie każdemu mieszkańcowi naszego kraju, gdyż za sprawą sióstr norbertanek rodziła się polska państwowość, a klasztor wielokrotnie odwiedzali polscy królowie, książęta kujawscy i wielkopolscy. 

Położenie gminy na Pojezierzu Gnieźnieńskim i Obszarze Chronionego Krajobrazu wśród Lasów Miradzkich nadały przyrodzie charakter oazy spokoju i ciszy, a mieszkańców nauczyły staropolskiej gościnności i otwartości. W herbie miasta Strzelna na czerwonym tle widnieją dwie srebrne skrzyżowane strzały, a między nimi – do góry złoty krzyż – symbol zgromadzenia zakonnego. Strzelno powstało w czasach Mieszka III Starego i związane jest ściśle z osobą Piotra Wszeborowica (wojewody i kasztelana kruszwickiego), który zapewne ufundował w Strzelnie żeński klasztor dla Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Regularnych Zakonu Premonstratensów (norbertanek). Prawa miejskie Strzelno otrzymało już w 1231 roku, w oparciu o polskie prawo ziemskie. Znaczenie etymologiczne nazwy Strzelno wywodzi się od staropolskiego słowa „przestrzeń” – to miejscowość położona na rozległym, nizinnym, rozprzestrzeniającym się terenie (rolnicze tereny na Kujawach powstałe wskutek wyrębu dawnej puszczy porastającej ten obszar, pozostałością po niej są Lasy Miradzkie). Do dzisiaj przetrwało powiedzenie, że jakiś pusty teren jest „otwarty na przestrzał”.

Urząd Miejski w Strzelnie

ul. dr J. Cieślewicza 2

88-320 Strzelno, tel. 52 31-82-200

e-mail: miasto@strzelno.pl

www.strzelno.pl