Mogileńskie Spotkania Plastyczne

Celem Mogileńskich Spotkań Plastycznych jest przedstawienie postaw i osiągnięć twórczych ujawniających się w różnych dziedzinach wizualnej wypowiedzi. Organizatorzy zapraszają do aktywności, umożliwiają pokaz prac wszystkim tworzącym w domu, na uboczu, daleko od centrów kulturalnych kraju. Zaproszenie kierowane są do wszystkich, dla których „spotkanie” z szeroko pojętą kulturą i twórczością jest sprawą nieobojętną.

Początki sięgają 1966 roku, a dokładnie 13 września. Odbył się wtedy wernisaż w holu kina “Tęcza” z pracami Józefa Myślickiego.  Mogileńskie Spotkania Plastyczne odbywają się cyklicznie co dwa lata i mają ogólnopolski zasięg. Spotkania są prezentacjami wizualnymi o otwartej formule ideowej i ekspozycyjnej.

Wystawę główną uzupełniają wydarzenia i wystawy towarzyszące: Wystawy, pokazy specjalne, spektakle teatralne, animacje, biesiady, kiermasze, prezentacje, warsztaty plastyczne, warsztaty graffiti, spotkania autorskie, wernisaże, muzyka pozaradiowa, koncerty.

Wydarzenie obejmuje szeroko pojęte środowisko plastyczne: członków grup, klubów, zespołów oraz indywidualnych twórców zajmujących się jedną z dziedzin sztuk plastycznych wraz z ich pograniczami. Wszystkie zdarzenia są pokazem i wskazaniem na różnorodność języka plastycznego, który odnosi się do rozwiązań płaszczyznowych i przestrzennych, jak również zawiera się w obrazie filmowym, przedstawieniu teatralnym czy literaturze i muzyce. Spotkania są elementem tradycji oraz dużym wydarzeniem kulturowym dla społeczności Mogilna.

Mogileńskie Spotkania Plastyczne

Organizator:

Mogileński Dom Kultury

Księdza Piotra Wawrzyniaka, 88-300 Mogilno 1

tel. +48 52 315 24 80, 

e-mail: sekretariat@mdk.mogilno.pl