Bazylika Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach

Sanktuarium Markowickie znane jest z gotyckiej Figury Matki Bożej z Dzieciątkiem (około 1470–1480), słynącej cudami i łaskami, pierwotnie wykonanej dla sióstr Cysterek z Trzebnicy na Dolnym Śląsku. Od 2014 roku przy sanktuarium działa muzeum parafialne, w którym zgromadzono eksponaty związane z historią kościoła, klasztoru i Markowic. W Markowicach przebywali: Jan III Sobieski oraz Napoleon Bonaparte. Nazywane „Kujawską Częstochową” – Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw w Markowicach zbudowano na przełomie XVII i XVIII w. w stylu barokowym. Pierwotny kościół drewniany został zbudowany w 1634 roku dla karmelitów trzewiczkowych. W 2015 roku papież Franciszek podniósł tę świątynię do godności bazyliki mniejszej.

W latach 1921–2013 kościołem zarządzali misjonarze oblaci NMP Niepokalanie Poczętej, obecnie znajduje się pod opieką księży Archidiecezji Gnieźnieńskiej. 

Figura Matki Bożej z Dzieciątkiem przez wiele lat należała do klasztoru sióstr Norbertanek w Strzelnie, a do Markowic przywiózł ją bernardyn Michał Widzyński w 1630 roku, aby położyć kres epidemii cholery.

We wnętrzu kościoła możemy podziwiać rokokowy, dwukondygnacyjny ołtarz główny z 1765 roku (wykonany przez Krzysztofa Genelli z Włoch i Jana Ernesta Debes z Torunia); późnobarokowe ołtarze boczne z XVIII w. – proroka Eliasza, św. Walentego, św. Józefa, św. Krzyża; rokokową ambonę, polichromowane stalle z XVIII w.; trzy intarsjowane konfesjonały z połowy XVIII w. (znaczone trzema herbami: Łabędź, Lubicz i Ogończyk i inicjałami fundatorów); na wieży dzwon odlany przez Fryderyka Becka w Toruniu w 1765 roku; a także liczne obrazy, epitafia i feretrony. W świątyni odbywają się liczne koncerty na nowych 21-głosowych organach, które umieszczono w starym prospekcie z 1710 roku.

W Markowicach urodziło się kilka wybitnych osób: Gustaw Zieliński (1809–1881) polski pisarz i poeta okresu romantyzmu, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff (1848–1931) profesor uniwersytetów w Getyndze, Gryfii i Berlinie, filolog klasyczny i badacz antyku oraz kilku członków rodziny Wituskich: Leon (1825–1900) wybitny przyrodnik i matematyk, Karol (1830-1911), Tadeusz (1867-1934).

Sanktuarium Matki Bożej Królowej Miłości i Pokoju Pani Kujaw

Markowice 5, 88-320 Strzelno

tel.: 52 318 17 67

proboszcz.markowice@gmail.com 

Zwiedzanie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.