KOŚCIÓŁ ŚW. WAWRZYŃCA W PARLINIE

1874 roku w okolicach Parlina odkryto bezcenny skarb, który prawdopodobnie zakopano po 1021 roku! Nie wiedziano zatem o jego istnieniu ok. 850 lat. Skarbem okazały się srebrne monety z kilku regionów – niemieckie, angielskie, węgierskie i polskie o łącznej wadze ok. 540 g; wśród nich było też kilka monet arabskich (znaleziono wtedy również placki i siekacze srebrne). Skąd w Parlinie taki skarb? Tego nikt nie wie, można jedynie przypuszczać, że monety mogą pochodzić od jakiegoś kupca handlującego bursztynem lub krzyżowca, templariusza wracającego z krucjaty z ziemi świętej? Archeolodzy na terenie wsi odnaleźli jeszcze inny drogocenny przedmiot, którym był brązowy, zdobiony kubek pochodzący z VII – III w. p.n.e., z okresu tak zwanej kultury pomorskiej (epoki żelaza).

Świątynia znajduje się w samym centrum wsi, na niewielkim wzniesieniu i wyróżnia się wśród koron drzew charakterystyczną drewnianą wieżyczką. Obecna świątynia wzniesiona z drewna w XVII wieku, jest trzecią z kolei w Parlinie (poprzednie wzmiankowano w 1357 i 1566 roku). Wnętrze kościoła posiada późnobarokowy wystrój, ze starego wyposażenia dwóch zniszczonych wcześniej kościołów pochodzi późnogotycki, polichromowany krucyfiks z 1. poł. XVI w. na belce tęczowej. Rzeźba ta chyba cudem ocalała z pożaru. W barokowym ołtarzu głównym z 2. poł. XVIII w. znajduje się kopia wizerunku MB Śnieżnej, a na zasuwie obraz św. Kajetana z XIX w., do którego wznoszą prośby i błagania wierni, poszukujący pracy. 

Na zainteresowanie zasługują również dwa rokokowe ołtarze boczne: prawy św. Wawrzyńca i lewy św. Józefa z Dzieciątkiem, ustawione przy łuku tęczowym z końca XVIII w. z mensami i sarkofagowymi rzeźbami. Na prawym ołtarzu umieszczono figury – św. Jana Nepomucena i św. Rocha, a w zwieńczeniu obraz Niepokalane Serce Maryi. Natomiast w lewym znajdują się rzeźby – św. Barbary i Małgorzaty, a w górnej części obraz Najświętsze Serce Jezusa.

Wojciech z Parlina, który od 1430 roku studiował na uniwersytecie w Krakowie, został potem profesorem na tej uczelni (pomnik z podobizna Wojciecha z Parlina stoi naprzeciwko kościoła).