Muzeum Ziemi Mogileńskiej

Muzeum Ziemi Mogileńskiej

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku zostało powołane uchwałą Rady Miejskiej w Mogilnie 1 stycznia 2002 roku. Oficjalne otwarcie nastąpiło 28 maja 2003 roku. Teren działalności określono, jako Ziemię Mogileńska – region historyczny, obejmujący niegdyś gminy: Mogilno, Dąbrowa, Strzelno, Jeziora Wielkie, Trzemeszno, Pakość i Orchowo. Ziemia Mogileńska to bardzo ciekawy region położony na pograniczu trzech krain historycznych: Wielkopolski, Kujaw i Pałuk. Przybiega przez te ziemie Szlak Piastowski. Podstawowe zdania, które są przed muzeum to gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja, naukowe opracowanie i udostępnianie do celów naukowych, edukacyjnych i poznawczych dóbr kultury. 

Ekspozycja muzeum obejmuje wystawy stałe: 

„Archeologia Ziemi Mogileńskiej”, 

„Dzieje Ziemi Mogileńskiej”,

 „Kultura Ludowa Ziemi Mogileńskiej”, 

„ Pamiątki z wizyt i podróży apostolskich Prymasa Kardynała Józefa Glempa”. 

Muzeum przygotowuje także wystawy czasowe związane z tematycznie z Ziemią Mogileńską, wystawy rocznicowe i kolekcjonerskie oraz imprezy cykliczne, organizowane rokrocznie tj. Przegląd Obrzędów Zapustnych, Zjazd Miłośników Militarnych i Ratowniczych, Festyn Chlebem i Miodem, Zaduszki Poetyczno- Muzyczne, Konkurs Gwiazdkowe Pierniki. Muzeum prowadzi lekcje i warsztaty muzealne, pokazy pieczenia chleba w piecu chlebowym, organizuje ogniska dla grup zorganizowanych.

 

Muzeum Ziemi Mogileńskiej w Mogilnie z siedzibą w Chabsku.
Chabsko 20, 88-342 Wylatowo, tel./fax. (052) 315 87 80, kom. 505 126 630
www.mzm.mogilno.pl, e-mail: muzeum@mzm.mogilno.pl
zwiedzanie: od poniedziałku do piątku 8:00-16:00, weekend 10:00–14:00