Powiatowy Przegląd Stołów Wigilijnych.

Powiatowy Przegląd Stołów Wigilijnych. 

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich

Jeziora Wielkie 98, 88-324 Jeziora Wielkie

tel. 52 318 72 82

kultura@ug.jeziorawielkie.pl