Gmina Dąbrowa

Nazwa miejscowości Dąbrowa ma odniesienie do lasu dębowego zwanego niegdyś dąbrową. W średniowieczu tereny te porośnięte były lasami liściastymi, z dużą przewagą dębów. Dąbrowa to rolnicza gmina z pięknymi lasami, którą cechuje niezwykła harmonia nizinnego krajobrazu. Blisko 20% obszaru gminy stanowią piękne czyste lasy będące naturalną ostoją licznej zwierzyny leśnej. Wśród nich szczególną wartość ma posadzony pod koniec XIX wieku las bukowo-dębowy chroniony jako rezerwat przyrody Mierucinek. Gmina Dąbrowa jawi się jako miejsce gdzie pojęcie mała ojczyzna ma wielki sens i symboliczne znaczenie. To właśnie tu, w wyjątkowy sposób społeczne zaangażowanie mieszkańców, ich otwartość, życzliwość i wspólne marzenia kreują teraźniejszość i przyszłość gminy.

Lasy w gminie są miejscem, gdzie z dala od zgiełku cywilizacji można znaleźć ciszę i spokój. Pozwalają niwelować negatywne wpływy dużych zakładów przemysłowych znajdujących się w gminach sąsiednich. Wyjątkowy walor to także ciekawe położenie regionalne gminy, na pograniczu gdzie mieszają się wpływy kulturowe Wielkopolski, Kujaw i Pałuk. Można tu znaleźć nie tylko ślady niezwykłej historii, ale i zobaczyć dynamicznie zmieniające się wsie, gdzie rolnictwo godnie czerpie z dorobku i tradycji poprzednich pokoleń i z powodzeniem, płynnie przystosowało się do unijnych standardów.

Centrum gminy, a jednocześnie siedzibą samorządu jest wieś Dąbrowa. Ludność gminy Dąbrowa liczy ok. 4600 mieszkańców, którzy zamieszkują w 14 wsiach: Białych Błotach, Dąbrowie, Krzekotowie, Mierucinie, Mierucinku, Mokrym, Parlinie, Parlinku, Sędowie, Słaboszewie, Słaboszewku, Sucharzewie, Szczepankowie i Szczepanowie, z których każda tworzy odrębne sołectwo. Każde z nich tętni życiem, organizowane są turnieje, festyny, biesiady, wieczorki taneczne, spotkania przy ognisku i pikniki wiejskie.

Samorząd Gminy prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z partnerami z Węgier, Słowacji, Ukrainy, Litwy. Gmina uczestniczy w projektach wymiany międzynarodowej, jest inicjatorem wielu z nich. W  projektach wymiany uczestniczą przede wszystkim dzieci i młodzież.