Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzelcach

Strzelce

 Wieś położona jest 11 km na wschód od Mogilna, 8,5 km na północny zachód od Strzelna, przy drodze wojewódzkiej nr 255 do Pakości, w pobliżu Jeziora Pakoskiego. W XI w. (1065 r. – tzw. „falsyfikat mogileński”, bezcenny dokument dla badaczy przeszłości regionu Kujaw, Wielkopolski i Mazowsza) wymieniana jest jako własność klasztoru benedyktynów w Mogilnie (dawna nazwa Lubieszewo). Od XIII w. (1215 r.) zaczął ją stopniowo przejmować klasztor norbertanek w Strzelnie, w którego posiadaniu była do I rozbioru. Obecnie wieś zamieszkuje ok. 500 osób.

Najcenniejszym zabytkiem w Strzelcach jest parafialny kościół pw. Narodzenia NMP z I poł. XVII w., zbudowany na miejscu wcześniejszego z przełomu XIII/XIV w., który uległ spaleniu.

 Kościół jest orientowany, jednonawowy, drewniany, zbudowany w konstrukcji zrębowej. Wyjątek stanowi kruchta o konstrukcji szkieletowo-ramowej. Wysoki dach (widoczny z oddali) jest dwuspadowy i kryty dachówką.

Wnętrze kościoła zdobi wystrój z XVII i XVIII w., którego głównymi elementami są trzy ołtarze: główny rokokowy, dekorowany pięknymi ornamentami (II poł. XVIII w.) z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Nałożone korony świadczą, że kult wizerunku trwa przynajmniej od kilku pokoleń. Dwa ołtarze boczne także zabytkowe: lewy z XVIII w., a prawy z początku powstania świątyni. W zwieńczeniu prawego ołtarza namalowana jest dramatyczna scena „Ofiary Abrahama” z 1 poł. XVII w. Warto również zwrócić uwagę na drewniany krucyfiks wykonany przez rzeźbiarza ludowego z Rzadkwina – Józefa Glanca.

Przy kościele znajduje się XVIII-wieczna (odnowiona w 1984 r.), drewniana dzwonnica o konstrukcji słupowo-ramowej (dzwon został odlany w Toruniu w 1766 r., ozdobiony plakietkami ze św. Florianem i św. Michałem Archaniołem), kostnica, kapliczka i grota maryjna.

Obchodząc teren wokół świątyni zobaczymy także dwa grobowce (jeden rodziny Mejerów, drugi niestety bez tablicy nagrobnej), oraz obelisk z okazji 2000 lat chrześcijaństwa za pontyfikatu papieża Polaka – Jana Pawła II. Z kościelnego wzniesienia rozciąga się piękna panorama na wąską rynnę polodowcowego Jeziora Pakoskiego.

Tekst opracował: Damian Rybak

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Strzelcach 

Strzelce 12, 88-300 Mogilno, tel: 52 521 17 44

Zwiedzanie tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.