Biesiada Artystyczna w Słaboszewku

Biesiada Artystyczna

Biesiada artystyczna nawiązuje do tradycji organizowanych literacko-artystycznych spotkań i dysput prowadzonych w Dworku Szlacheckim. Historia Dworku Szlacheckiego w Słaboszewku, jego właścicieli Amelii i Kazimierza Zdziechowskich i niezwykłych gości miała miejsce w okresie międzywojennym. Rodzina Zdziechowskich pozostawiła przyszłym pokoleniom cenną spuściznę: tradycje literacko-artystycznych spotkań i dysput, zamiłowanie do kultury i sztuki, w tym również staropolską gościnność. Poznanie tego dziedzictwa kulturowego oraz dostrzeżenie jego walorów piękna i wartości wpłynęło na ukształtowanie w mieszkańcach poczucia własnej tożsamości, która stała się podstawą integracji i zaangażowania się w funkcjonowanie własnego środowiska. Taki bowiem „spadek” inspiruje, pobudza do wspólnej aktywności społeczność lokalną.

Obecnie, dzięki staraniom Samorządu Gminy Dąbrowa we współpracy m.in. z Gminną Biblioteką Publiczną, szkołami, stowarzyszeniami, mieszkańcami gminy, do Słaboszewka powracają echa dawnych, artystycznych spotkań. Cyklicznie od 2008 roku organizowane są Biesiady Artystyczne. Odbywają się one raz w roku każdorazowo pod innym hasłem: Artyści wracają do Słaboszewka, Kulturotwórcza rola dworów ziemiańskich, Koloryt życia wsi, Lata dwudzieste, lata trzydzieste, Kultura kresowa, Kultura francuska, Na cygańską nutę, Biesiada pod żaglami, Kultura żydowska, Na ludowo, Kultura węgierska. Każda impreza składa się z dwóch części: prelekcyjnej i plenerowej. 

Część prelekcyjna odbywa się w dworku. Przybyli na tą cześć uczestnicy mają okazje wysłuchać wykładów tematycznie związanych z hasłem biesiady. Część plenerowa natomiast odbywa się w otaczającym dworek parku. Jej centralnym punktem jest przegląd występów artystycznych prezentowanych przez dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół z terenu Gminy Dąbrowa. Przed publicznością występują również zaproszeni przez organizatorów goście. Uczestnicy biesiady mogą wziąć udział w warsztatach i konkursach, zawsze tematycznie związanych z hasłem biesiady oraz skosztować przysmaków przygotowanych przez panie z KGW.

Biesiada Artystyczna w Słaboszewku

Organizatorzy:

Gmina Dąbrowa, ul. Kasztanowa 16

88-306 Dąbrowa, tel. 52-315-32-15/16

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły; Stowarzyszenia; Mieszkańcy